Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland

 

Nieuws van de vereniging

 

  1. Veerexploitanten sluiten zich aan bij Kantoor Binnenvaart (Rotterdam 21 januari 2011)
  2. De Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (VEEON) heeft zich aangesloten bij de koepelorganisatie Kantoor Binnenvaart. Voorzitter Ton Paulus van de VEEON noemt het een logische stap: “Binnenvaartschippers en veerexploitanten hebben veel gemeenschappelijke belangen. Op het water kruisen zij elkaars koersen, maar hun ondernemersbelangen zijn niet wezenlijk anders en lopen vaak parallel”. Maandag 24 januari ondertekenden de voorzitters in Rotterdam het convenant tot samenwerking.

    Aftredend Kantoor Binnenvaartvoorzitter drs. Hans Megens juicht de stap van de VEEON toe: “Hoe meer zelfstandige ondernemers zich aansluiten bij Kantoor Binnenvaart, hoe meer hun stem wordt versterkt”. Hij benadrukt dat gemeenschappelijke belangenbehartiging juist voor de individuele ondernemer van groot belang is. “Niet altijd is helemaal zichtbaar wat wij doen, maar de binnenvaartwereld zou er beslist heel anders uit zien als de stem van onze ondernemersachterban niet in allerlei beleidsorganen doordrong”.

    Elf organisaties

    Kantoor Binnenvaart behartigt de belangen van zelfstandige ondernemers in de binnenvaart. Onlangs nog sloot de Vereniging van sleep- en duwbooteigenaren Rijn en IJssel zich opnieuw aan en in december werd een convenant getekend met het Landelijk Oudercontact voor de Trekkende Beroepsbevolking (LOVT). In totaal zijn nu elf organisaties gelieerd aan Kantoor Binnenvaart, waaronder twee Belgische organisaties. Megens: “Op deze manier breidt onze invloed zich steeds verder uit en tegelijkertijd die van de aangesloten ondernemers.” Hij vertelde nog dat binnenkort een onderzoek gestart wordt onder niet-georganiseerde ondernemers, met de vraag wat wij als organisaties moeten doen om hen voor een lidmaatschap te interesseren. “Het is van het allergrootste belang dat de ondernemers met kracht hun belangen verdedigd zien. Dat is alleen mogelijk bij een groot draagvlak in de sector, “aldus Megens, die als laatste ‘ambtshandeling’ de overeenkomst met de VEEON ondertekende.

    De nieuwe voorzitter van Kantoor Binnenvaart, ir. Roland Kortenhorst, ziet de toekomst van de koepelorganisatie met vertrouwen tegemoet. “Er wordt veel werk verzet om te komen tot één spreekbuis van de zelfstandige ondernemers. Serieuze ondernemers zien de meerwaarde van collectieve belangenbehartiging in. De VEEON beseft ook dat je samen sterker staat”.